Тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Йоланда Цекова отмени частично оправдателната присъда на Районен съд – Кюстендил и призна К. В. за виновен в това, че на 22.01.2013 година, в 04:11 ч. на ГКПП – Гюешево, като длъжностно лице в кръга на службата си – старши инспектор в Агенция „Митници", е съставил официален документ, с който е удостоверил неверни обстоятелства, като с личната си Смарт карта „Електронен подпис" е въвел в "Регистър на празните превозни средства при влизане в Р България" МПС /влекач с ремарке/, с превозвана стока - 22 260 кг чесън лук, с произход Китай, транзит за Р Румъния, като празно транспортно средство, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства, за да бъде избегнато поставянето на превозната стока под съответния митнически режим, поради което и на основание чл. 311, ал.1, пред. 1, чл.54 и чл.37, ал.1 т.6 от НК му налага наказания: „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 НК отлага за изпитателен срок от 3 години и „лишаване от право да заема държавна длъжност в Агенция „Митници“ за срок от 1 година.

В останалата част, Окръжен съд потвърждава присъдата на РС- Кюстендил, с която подсъдимият е признат за невиновен по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 310, ал.1, пред. 1 във вр. с чл. 308, ал.1, пред. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК / че е съставил неистински официален документ, с цел да бъде използван, като със Смарт карта „Електронен подпис" на В. П. - главен инспектор в Агенция"Митници", МП- Гюешево, е въвел в Регистъра две МПС, превозващи чесън, като празно превозно средство, на 29.12.2012 г. /.

Присъдата в осъдителната част подлежи на обжалване и протестиране пред ВКС в 15-дневен срок, а в останалата част не подлежи на обжалване и протестиране.