Служители от Регионална по горите Кюстендил проведоха открит урок сред природата на децата от ваканционно селище „Живей с любов“ село Смоличано. 

Инициативата е по идея на читалище „Пробуждане 2020“ село Смоличано и е част от поредица обучителни мероприятия, свързани с разширяване познанията на младите природолюбители за флората и фауната в Осоговския балкан. 

Горските експерти откликнаха на поканата на организаторите и разказаха на младите си приятели за биологичните особености и екологични изисквания на някои дървесни видове. За това как се отглежда и защо е ценно всяко дърво. В двора на ваканционното селище с помощта на лесовъдите децата имаха възможност да засадят фиданки от липа, червен американски дъб и обикновен люляк.

Този тип занимания позволяват да върнем нашите деца сред природата, като разчупим учебната програма с активни и занимателни дейности на открито, смятат експертите.