На 22 Октомври 2020 г. от 11.00 ч. в голямата зала на Читалище ”Братство - 1869” – гр. Кюстендил ще се проведе Специализирана младежка трудова борса.

По време на събитието фирми от град Кюстендил ще представят пред търсещите работа лица дейността си и възможностите си за разкриване на работни места.

Срещата „лице в лице” между търсещите работа младежи и представителите на реалния сектор се организира от бюрото по труда в Кюстендил.