На свое заседание днес Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри единодушно Регионалната програма за заетост на област Кюстендил за 2020 г. Заседанието на Комисията по заетост откри нейният председател – областният управител Виктор Янев, който приветства присъстващите и представи точките от дневния ред. В заседанието се включиха заместниците му д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, главният секретар на ОА – Кюстендил Гергана Михайлова и директорът на Дирекция „АКРРДС“ Василка Манчева.

Регионалната програма, която бе представена за одобрение пред Комисията по заетост, изложи Юлиан Карпузов от Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил. Той запозна присъстващите с 9-те проектни предложения на общините, които по-рано са били разгледани и класирани от сформирана Комисия.

По време на заседанието стана ясно, че по Регионалната програма за заетост ще бъдат назначени общо 63-ма души, разпределени към деветте общини от областта, както и към Областна администрация – Кюстендил. От тях 59 лица ще бъдат назначени на пълен работен ден, а 4-ма – на половин работен ден. Безработните лица ще бъдат назначени за период от 4 месеца, започвайки работа от 05.08.2020 г.

В ОА – Кюстендил наети ще бъдат петима души – четирима куриери и един като поддръжка и опазване на държавната собственост. В община Кюстендил ще бъдат наети 20 лица, в община Дупница – 14, в общините Сапарева баня, Кочериново и Рила – по 4, в общините Бобошево и Бобов дол – по 3 лица, община Невестино – двама и община Трекляно – четирима, но на половин работен ден. Лицата ще бъдат заети в дейностите по комунално-битово обслужване, поддръжка на общинска собственост, опазване на околната среда, благоустрояване на населените места и дребни ремонти.

По време на заседанието ситуация на пазара на труда в област Кюстендил към края на месец май тази година представи Станислава Поповска – директор на Дирекция „Регионална служба по заетост“ – град Благоевград. Тя посочи, че регистрираните безработни лица са 6102, което като равнище на безработица е 10,7%. „Спрямо предходния месец април броят на регистрираните безработни лица бележи едно увеличение със 171 човека. Спрямо предходната година на аналогичния период, т.е. май 2019 г., броят на регистрираните безработни лица на територията на област Кюстендил, се увеличава с 1960. Това е вследствие на създалата се извънредна обстановка и ситуация в страната заради пандемията“, обясни Поповска.

фотограф: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

„На първичния пазар на труда – в двете Бюра по труда на територията на област Кюстендил, само през месец май са започнали работа 496 регистрирани безработни лица. Като 315 от тях са с посредничеството на Бюрото по труда. В момента и в двете Бюра по труда има заявени свободни работни места от различни сфери на икономиката – малко над 400 са като свободни работни места“, каза още Станислава Поповска.

Новото, което е в Бюрата по труда в Кюстендил и Дупница, са обученията, реализиращи се в момента по проекти на социални партньори. „За област Кюстендил ще бъдат проведени 20 обучителни курса по различни специалности. Ще бъдат включени 346 безработни лица за придобиване на професионална квалификация по различни специалности. Планира се 42% от успешно завършилите да продължат една тримесечна заетост – субсидирана или несубсидирана. Останалите, които успешно завършват, ще бъдат насочвани към работни места, обявени на първичния пазар на труда“, уточни директорът на Регионалната служба по заетост.

Пред Постоянната комисия по заетост Станислава Поповска даде информация още за мярката 60/40, по която работодателите имат възможност да получат компенсации за своите работници. „Бюрата в Кюстендил и Дупница в момента работят по ПМС 55, одобрена от 30 март т.г. на Министерски съвет, позната като мярка 60/40. В двете Бюра по труда на територията на област Кюстендил са подадени 367 заявления за 3016 работници и служители. Към момента комисиите и в двете Бюра по труда са одобрили 211 заявления за 2463 работника и служители. Списъците и информацията е изпратена вече към НОИ и голяма част от тези работодатели реално са си получили и средствата за компенсации“, обясни директорът на „Регионална служба по заетост“ - град Благоевград.