Днес има един нов случай на заразен с Коронавирус на територията на община Кюстендил. Той е 59 години, чувства се добре и е отказал да постъпи за лечение в болницата. Към момента в МБАЛ "д-р Никола Василиев" има само един пациент с Ковид-19. Той е мъж на 41 години и е стабилно състояние.

На 26 Май 2020 г. ще бъде отворен Стадион "Осогово". В колективните спортове се допускат до 10 човека в закрито помещение и до 20 в индивидуалните спортове, като не по-малко от 4 кв. м. на човек трябва да бъдат подсигурени. Ще се измерва температурата на желаещите, а дезинфекционните материали вече са подсигурени.

Температурата на децата посещаващи детски градини и ясли ще бъде измервана с живачен термометър при първото им посещение и при нужда. Ангажимент на родителите е всяка сутрин да измерват температурата на децата си, като при 37.3 градуса не трябва бъдат водени на градина и трябва да се уведоми личния лекар на детето.

"Не е препоръчително използването на обществен транспорт преди детето да отиде на детска градина. Уведомяват се детските заведения поне два дни предварително преди да започне детето да ги посещава. Подготвени са всички екипи. Много строга дезинфекция и дистанция при предаване на децата на учителите и обратно, когато се изчакват за взимането. Предвидени са всички механизми за да има разстояние между групите. Ясно е, че вътре в самата група дистанция между децата няма как да има." заяви кметът на Община Кюстендил Петър Паунов.

За предстоящата черешова кампания се обмисля да има повече пунктове за изкупуване на череши за да се избегне струпването на хора. Както в предишни години пунктовете за изкупуване на череши ще бъдат разположение на обществени места, а в охраната на масивите ще бъде поета от органите на МВР.