Със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова от днес срокът за плащане на битови сметки за електроенергия ще бъде удължен от 20 на 30 дни. Отсрочката представлява надграждане на досега взетите мерки в условията на извънредно положение заради COVID-19.

Направеният анализ сочи, че 70% от сметките на битовите потребители до момента са платени без забавяне, като 26% от тях – в удължения първоначално срок (20 дни). Сключени са над 10 700 индивидуални споразумения за разсрочване на сметките на битови клиенти. Електроразпределителните предприятия са извършили плащанията си към Националната електрическа компания почти на 100%, тя от своя страна се е разплатила с производителите на електроенергия.

Потребителите могат да заплащат своите сметки регулярно, според своите възможности, за да не се натрупват в бъдеще по-големи дължими суми за тях.  Едновременно с това се запазва възможността всеки клиент да договори и разсрочване на дължимите суми за електроенергия. В условията на извънредното положение няма потребители със спряно електрозахранване. Клиентите имат възможност за безкасово плащане на своите сметки, което дава гаранция за сигурност и опазване на живота и здравето на хората в условията на пандемията от коронавирус.