Главен комисар Христо Терзийски - директор на Главна дирекция “Национална полиция” инспектира работата на колегите си в Кюстендил.

Около областния град Кюстендил служителите на ОДМВР Кюстендил са изградили четири КПП /контролно пропусквателен пунк/, чрез които се извършва контрол при движението на гражданите между населените места. 

"Възникват много въпроси по отношение на граждани, които се придвижват между населени места с постоянен и настоящ адрес различен от мястото на живеене. В спешен порядък МВР разработва специална бланка - декларация, чрез която гражданите да могат да попълват собственоръчно на тези изградени КППта като в нея да се отбелязва постоянен, настоящ и адрес по местоживеене ако е различен. С цел да не се праят струпвания на гишетата на дирекция Български документи за самоличност за промяна местоживеенето на гражданите. В същата декларация ще бъде отбелязван и работодател. Ще се изисква заверка от работодател, че лицето работи на място извън  областния град. Продължаваме с изграждането на КППта, в момента колегите действат превантивно с цел информиране на гражданиете за това че ДВИЖЕНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ САМО ПО НЕОТЛОЖНОСТ." заяви главен комисар Христо Терзийски.

снимка: Кюстендил Инфо

В 99% от случайте гражданите са съгласни с въведените мерки и ги спазват. Хората основно се интересуват по какви причини могат да пътуват и какви документи са необходими.

От полицията предупредиха, че от тази нощ предприетите мерки ще станат още по-рестиктивни.