Прокурори от Окръжна прокуратура Кюстендил даряват паричната награда на ВСС за благотворителна кауза

С решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 Декември 2019 г., магистратите от Окръжна прокуратура Кюстендил са поощрени с парична награда в размер на 1300 лева. Причината е срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи и трайни професионални резултати.

В навечерието на светлия празник Рождество Христово прокурорите дарили получените средства за благотворителност! Парите от дадени им от Вишия съдебен съвет вече са дарени в помощ на лечението на Валери Павлов, който работи като шофьор в Районна прокуратура Перник. Той страда от изключително рядко заболяване и се нуждае от скъпоструващи медикаменти.