Комисията за защита на потребителите (КЗП) е забранила нелоялна практика на телеком, който е привличал абонатите си с едногодишни договори при промоционални условия с включени безплатни спортни канали, а впоследствие едностранно е променил условията и е изисквал заплащане, за да продължи да ги предоставя. Това съобщи пред радио „Фокус” председателят Димитър Маргаритов, потърсен за коментар по повод продължаващия строг надзор на пазара на телекомуникационните продукти, след отчетения спад на постъпващите в институцията жалби срещу търговци в тази сфера. Предстои връчването на заповедта на търговеца.

Маргаритов обясни, че когато търговецът не е в състояние да изпълни поетите от него ангажименти към потребителите за уговорения период, дори промяната във взаимоотношенията с трети страни не би могло да бъде извинително обстоятелство. „Потребителят има право на това, за което е подписал своя договор, пък ако ще и да е за сметка на търговеца”, категоричен е председателят на КЗП. Той припомни сходен случай от началото на годината. „Тогава нашата намеса доведе до това, че заложената постановка за непоискана услуга беше променена и хората трябваше да плащат само тогава, когато желаят и изразят воля за това. А тези, които вече бяха по някакъв начин примамени с отправянето на тази оферта, им беше дадена възможност да получат парите си обратно в период около три месеца, което реши този проблем”, обясни Маргаритов. Той добави, че оттогава сигнали за повторни опити за прилагането на тази практика в Комисията не са получавани.

Председателят на КЗП коментира и нежеланите SMS абонаменти. „В такива случаи хората трябва да потърсят най-напред сметка от доставчика на услугата и ако той не реагира в предоставения му от закона едномесечен срок, да отнесат въпроса към Комисията”, разясни той. Маргаритов потвърди, че през изминалите периоди в Комисията са получени сигнали, по които са извършени проверки. „Най-големият проблем е, че тези услуги се предлагат по начин, който не дава възможност на потребителя много ясно да се ориентира кога дава съгласие, кога с натискането на определени бутони приема да се абонира за такава услуга. В резултат от нашата намеса един от най-големите доставчици на такава услуга коренно промени своя потребителски интерфейс . В момента, за да се абонирате за подобно нещо, трябва да преминете поне през две-три стъпки, докато преди това можеше да се случи само с едно несъзнателно кликване на бутон. Статистиката, която ние имаме е, че за около 100 сигнала и жалби, които сме проверили, се е оказало, че в 35% от случаите действително потребителите са били подведени и не са се абонирали съзнателно. Но в останалите случаи за съжаление те са предприели някакво активно действие, независимо дали са разбрали или – не”, каза още той.

Маргаритов припомни, че в резултат от намесата на Комисията в последните години са постигнати доста облекчения за потребителите на телекомуникационни услуги. Сред тях са, че при прекратяване на срочен договор се дължат до три месечни такси, заявлението за отказ може да се подаде във всеки офис на телекома, на удобна за клиента дата и в свободна форма.