На 12.11.2017г. в Трето основно училище "проф. Марин Дринов" се проведе обучение по оказване на първа долекарска помощ на учителите. Бяха засегнати всички възможни сценарии на спешност в училищната среда. Всяко теоритично занятие бе съпровождано с практически упражнения.

Обучението се провежда от "Академия Първа Помощ", чиято мисия е да предостави по възможно най-достъпен, лесен, забавен и практичен начин всички онези умения и познания, които са необходими, за да оказване на помощ на човек изпаднал в беда.
Курсовете са подходящи за всички любители на планината, екстремните спортове и алпинизма, както и за всеки желаещ да усвои основни техники и познания, касаещи правилното оказване на първата помощ.

Академия Първа Помощ е единствената организация у нас, одобрена от Министерството на Образованието и Науката, да изработи и внедри курс по първа помощ за учители и педагогически специалисти. От тази учебна година това обучение е достъпно до всички училища и детски градини у нас и е предоставено от МОН.

Всяко училище може да проведе такова обучение за учителите си. Всеки преминал обучението получава сертификат и акредитация от МОН.

снимка: Академия Първа Помощ