Върховият корояд не пощади и насажденията с бял бор в емблематичния за Кюстендил лесопарк „Хисарлъка“. Засегнатите площи са 13 декара, а вредителят се е настанил предимно в дърветата, които са над 100-годишна възраст.

След решение на Общински съвет – Кюстендил е обявена тръжна процедура за извеждане на санитарна сеч. Спечелилото дружество започна работа по изсичане на проблемните участъци.

„След това дружеството ще си предприеме действия да предложи дървесината за огрев на местното население по тарифна такса на корен“, каза Анелия Алексова – главен експерт лесничей общински гори.

При появата на върхов корояд трябва да се действа като при пожар, категорични са експертите при Регионалната дирекция по горите. Тромави обаче остават процедури за извеждане на санитарна сеч. Експерти на национално ниво са започнали работа по промяна на нормативната уредба в по-благоприятна посока.

„Единственото спасение за горите срещу вредителя е санитарната сеч. Хербициди не могат да въздействат, тъй като короядът се настанява под кората“, коментира инж. Кирил Иванов, експерт в РДГ- Кюстендил. Той посочи още, че вредителят го е имал и преди години, но сега щетите от него са огромни заради затоплянето на времето.