Зелени кабинети и модерна инфраструктура ще изгради детска градина "Първи юни" съвместно с Публичната общинска институция за деца - детска градина "Детски Радост" от град Струмица в Македония.

Основният фокус на програмата  е продължение на традициите в международен план за опазването на природното и културното наследство в региона, мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата, устойчивото използване на природните ресурси, опазване на околната среда.

Дейностите са в рамките на проект, който е в тясна връзка с новата ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма 2014-2020г. за трансгранично сътрудничество между Р. България и Р.Македония, съобщи директорът Даниела Виткова.  "Предвижда се цялостно саниране на филиала на детската градина в село Соволяно, както и подмяна на дограмата. Ще изработим и наръчник, който да е в помощ и на колегите от други детски градини", сподели още Даниела Виткова.

Детската градина е създадена преди 40 години. В нея в момента се провеждат занимания с близо 300 деца разпределени в групи от 3 години до предучилищна възраст. На представянето на дейностите присъстваха заместник-кметовете на Община Кюстендил Росица Плачкова и Светослав Василев.

"Зелените кабинети ще бъдат оборудвани със специални дъски, ще направим и подобрения на детската площадка", добави Даниела Виткова. От детската градина предвиждат и семинари с родители, като целта на тях са обучения в екологична култура. Освен това се предвиждат и монтиране на соларна инсталация и хидроизолация на покрива.

В рамките на проекта ще се проведат следните дейности:

  1. Разработване на съвместен "еко" наръчник за педагози от детските градини. Той ще бъде изготвен от външни експерти въз основа на установени добри практики и предоставена информация от страна на педагозите от детските градини в трансграничния регион на семинар, който ще се проведе в Струмица.
  2. Повишаване на капацитета и работа в «мрежа» на педагозите от детските градини.
  3. В село Соволяно и централната сграда на ДГ «Първи юни», Кюстендил ще бъдат монтирани соларни системи за слънчева загряване на вода за битови нужди.
  4. Ще бъдат закупено оборудване за "еко" кабинети - 8 интерактивни табла, 8 LCD проектори и 8 преносими компютри, които ще се инсталират в 5 детски градини в Струмица и в трите сгради на ДГ «Първи юни»
  5. .Ще бъдат ремонтирани площадки с екологични материали в трите сгради – ДГ «Първи юни», «Зорница» и сградата на ДГ в село Соволяно.
  6. Креативни деца - "еко" музика, изкуство и занаяти. Дейността включва организиране на две еднодневни посещения (едно в Кюстендил и едно в Струмица) с участието на 20 деца от детските градини, 20 родители и 5 възпитатели. Посещенията ще включват: а) Музикална част от 2 записани песни в изпълнение на деца; б) състезание в творческо рисуване и в) демонстрационни проекти за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.
  7. Финалната среща по изпълненията на дейностите за насърчаване на знанията на децата за околната среда и "еко" инициативи предвижда посещение в Струмица с участието на 20 деца от детските градини, 20 родители и 15 преподаватели от България и 100 деца от детските градини, 100 родители и 45 преподаватели от Македония.

 

http://1juny.com/images/joomgallery/details/_4/____6_20150123_1212788921.jpg