Навигация

 

 

 

Започна разпространението на информация в Кюстендилска област за гражданите за улесняване на контакта им с полицията. Информационният лист съдържа данни за полицейските и младши полицейските инспектори, които обслужват съответния район от населеното място – име, адрес на приемната, служебен телефон на всеки от тях за връзка.

 

Информацията се предоставя на управителите на етажната собственост, собствениците, обитателите и ползвателите на всеки самостоятелен обект във всички населени места. Чрез разпространяването на тази информация се цели да се постигне по-бърза и лесна връзка на гражданите с полицейските и младши полицейските инспектори по места , с дежурните части на районните управления на МВР, както и с оперативния дежурен на ОДМВР – Кюстендил, за да бъде своевременно разрешен техен проблем.

 

Изготвянето и разпространението на информационните писма е разпоредено от министър Пламен Узунов. В Кюстендилска област информацията вече е разпространена до голяма част от жителите й.

 

Вижте също ...

Търсене

Кюстендил Инфо - новинарски сайт, проект на Студио Видеограф