Навигация

В Кюстендил на общинско равнище ще бъде организиран XX Национален конкурс "Учител на годината" той се провежда от Общинския координационен съвет до 24 март 2017 г.,предаде репортер на “Кубер прес”.

В състезанието го могат да участват всички учители – членове на СБУ, директори и заместник-директори от общината – добри социални партньори. Всеки кандидат, отговарящ на общите изисквания, трябва да представи необходимите документи.
За провеждане на конкурса ще бъде изградена общинска комисия включваща: представители на СБУ, просветни дейци, родители, общественици, журналисти - броят и съставът се определя по преценка на организатора. При необходимост в помощ на общинската комисия могат да се изграждат специализирани комисии по направления за експертна оценка на кандидатите.

Целта на конкурса е Да обогати системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и ги приобщи към националните и световните традиции; да повиши личното професионално самочувствие; да привлече вниманието на широката общественост към проблемите на учителите; да издигне престижа на педагогическите кадри.

Вижте също ...

Търсене

Кюстендил Инфо - новинарски сайт, проект на Студио Видеограф