Антиалкохолен полутрактат

Както всяко горе-долу прилично изследване, което държи на авторитета си, така и нашето ще има своята теоретична половина, която е свързана с изтеклата година. И от тук започва първата изненада, която не е кой знае чак толкова учудваща, защото си я има катагодишно. И сега загиналите под косвеното или пряко влияние на алкохолното паросияние държат приоритет - 10 човеко единици от всичко 26. Останалите пък са с повредени крайници, темета, тазове и прочие. Общо под ракиено-винския знаменател са подведени близо три десетици от общо сто и тридесет бройки в перото "тежко и средно контузени". За да сложим конец на теоретизациите, ще кажем, че най-големи заслуги в тия авто-мото сметки имат сайбиите на личните четирикраки и двукраки бензинодвигатели - 110 автопроизшествия. И тоя факт не е изненадваш, а ежегоднотрадиционен.

Преди да се зареем из практиката, ще кажем защо тъкмо тия дни повдигаме горепоставения въпрос. И сезонът е със снежно-ледени изненади, и януарските делници някои ги превръщат в празници, и бъчвите още бият на пълно, та за това. Белким се стреснат авто-мото водачите и погледнат трезво към шофьорозадачите, та по покрив да се не влачат те! Да не говорим, че "майсторлъкът" им да катастрофират от КАТ се санкционира и книжките им за правоуправление месеци и години прах ще събират...

От изненадите обаче не са застраховани най-вече пешеходците. Вървял си кротко по пътя за с. Пиперков чифлик ученикът Г. А. и си мислел за своите си школски работи. Но колкото той си вървял кротко, толкова по-буйно налетял мотоциклетистът Иван Георгиев Димитров от кюстендилския промкомбинат "Руен". Не се знае колко е било руйно виното, от което е подбуял, но кракът на момчето най-добре си знае. Друг по-лекоподвижен събрат на буйния Иванчо, мотопедистът от ДАТ Кюстендил Александър Агов с "Балкан" №03262 - чукнал дядо Стоян някъде към Въртешево.Кой е бил повече замаян е знайно, но замайването на пешеходеца, още му държи влага. Трудно ни е да гадаем от каква степен е било учудването на мотопедиста И. Г., когато светло синята "Шкода" КН 38-46 на Станко Спиридонов, обхваната от веселото настроение на стопанина си, препускайки срещу пърпорещата машинка по стръмното към прелеза на жп линия в Бобов дол закачливо я прегърнала. Прегръдката била невинна, но смъртоносна за мотопедиста. А главата на автомобилиста ако беше бистра, и съвестта сега щеше да му е чиста...

Раздвоени чувства на неочаквания възпрепятствия са изпитали неотдавна по шосето Ст. Димитров - Червен брег развеселените ресиловчани Драган Пиперевски, в качеството си на шофьор, и неговият спътник Костадин Тодоров. Било вечер и последният изхвръкнал от жълтия "Трабант" КН 28-02. В тъмното не е ясно дали му е прижълтяло или причерняло, но последвалите контакти с околната среда са се отразили на темето Костадиново.Преобръщането на трабантчето станало в обкръжението на неизвестно какви точно алкохолни пари, което за сега  е забулено в тайна Точно затова го и обръщаме на въпрос.

Накрая ще подкрепим нашето съчинение с едно недоумение. То обхванало не нас, а светофарите на кръстовището на бул. "Георги Димитров" /Железния мост на река Банска в Кюстендил/. Гледали те и премигвали, когато се юрнал мотоциклет № 27-64 смело срещу идващата лека кола насреща му. Такъв ербаплък на мотоциклетиста Симеон Асенов от с. Жиленци те едва ли са очаквали. А също и случайните свидетели. Счупеният крак е налице, но има и едно второ не налице - какъв точно алкохол е дегустирал мотористът.

А съвсем наконец бихме рекли - а дано няма подобни изненади занапред. Това ще да е най-приятната изненада!

ПОДРУМНИК
/По материали на управление КАТ/

вестник "Звезда" Януари 1972 г.