Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

- Със заповед на Министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 1542 / хиляда петстотин четирдесет и две/ вакантни длъжности: 

 
За Централно вооенно оръжие -126 длъжности

 
За Военоморски сили -29 длъжности

 
За Сухопътни войски -1387 длъжности 

  Подаване на заявления: до 27.01.2023 г. във Военно окръжие II степен Благоевград- 073/885105 и 0882552005.

- Съвместно командване на специалните операции - 30 (тридесет) – вакантни длъжности :

  Подаване на заявления: до 10.02.2023 г. във Военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005.

- Със заповед на Министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия: 

- 5 /пет/ вакантни длъжности за офицери и 4 / четири/ длъжности за сержанти.

  Подаване на заявления: до 24.02.2023 г. чрез структорите на Централно военно окръжие.

- Командване на Военно- географската служба, обявява - 2 (две) - длъжности за войници.

  Подаване на заявления до 13.02.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005. 

- Командване на Националната гвардейска част, обявява - 6 (шест) - длъжности за войници.

Подаване на заявления до 13.02.2023 г. чрез структурите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005. 

- Командване на Военномедицинска академия, обявява – 9 (девет) - длъжности за войници.

Подаване на заявления до 24.02.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005.