В. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

 

5 Инженер поддръжка

Висше образование/Машинно инженерство, работа с компютър, английски език/А2,

2-5 г. опит

5 Техник- механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации

Висше образование/Машинно инженерство, средно образование/техническо, работа с компютър, английски език/А2,

2-5 г. опит

10 Гранульор

Средно образование, работа с компютър, английски език/А2,

2-5 г. опит