Разпределение на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва: 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

КП БСП за България

 

1.

Йордан Каменов Тодоров

А

 559

2.

Лилия Георгиева Чингарска-Димитрова

А

  124

 

 

3.

Бойко Любомиров Клечков

Б

93

 

 

4.

Десислава Георгиева Разсолкова

Б

90

 

 

5

Христо Сашов Цуцумански

Б

21

 

 

6

Елица Руменова Панева

Б

76

 

 

7

Севделин Първанов Атанасов

Б

95

 

 

8

Стефан Любомиров Георгиев

Б

31

 

 

9

Любослав Любомиров Ковачки

Б

22

 

 

10

Георги Давидков Георгиев

Б

72

 

 

11

Крум Кирилов Григоров

Б

82

 

 

12

Даниел Стойнев Григоров

Б

27

 

 

13

Василка Цветанова Кръстева

Б

13

 

 

14

Симона Росенова Василева

Б

13

 

 

15

Роза Тончева Исионова-Станкова

Б

19

 

 

16

Григор Димитров Велинов

Б

4

 

 

17

Людмил Василев Стоянов

Б

10

 

 

18

Александрина Юриева Стоилова

Б

20

 

 

19

Павел Цонев Григоров

Б

11

 

 

20

Мариана Илиева Христова

Б

11

 

 

21

Станислав Зиновиев Илиев

Б

8

 

 

22

Емилия Соколова Христова

Б

0

 

 

23

Георги Йорданов Георгиев

Б

7

 

 

24

Крум Емилов Ненов

Б

6

 

 

25

Мариана Асенова Мицова

Б

0

 

 

26

Ангел Димитров Боцев

Б

4

 

 

27

Даниела Райчова Алексова

Б

8

 

 

28

Стоян Симеонов Ръждавички

Б

11

 

 

29

Любомир Методиев Пенев

Б

12

 

 

30

Мирослава Георгиева Костадинова

Б

34

 

 

31

Антоанета Асенова Ченалова

Б

7

 

 

32

Венетка Йорданова Карпузова

Б

9

 

 

33

Ясен Евтимов Стипцарски

Б

9

 

 

34

Миролюб Николаев Кесев

Б

7

 

 

35

Венелин Кръстев Енчев

Б

6

 

 

36

Силвия Сашева Митева

Б

7

 

 

37

Мирослав Сашов Александров

Б

72

3

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

 

1

Емил Димитров Нейков

А

33

5

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

 

 

1.

Катя Костова Николова

А

36

2.

Йорданка Стефанова Димитрова

Б

2

16

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1.

Стоян Иванов Иванов

А

52

2.

Боян Георгиев Милушев

А

43

 

 

3

Красимир Цветанов Цветков

А

35

 

 

4

Иван Валентинов Мушев

А

21

 

 

5

Йордан Георгиев Лазаров

А

11

 

 

6

Борислав Христов Георгиев

А

17

 

 

7

Владимир Михайлов Давидков

А

5

 

 

8

Димитър Симеонов Гонев

А

18

 

 

 

9

Димитър Боянов Коцев

А

8

 

 

10

Венелин Евлогиев Дюлгерски

А

3

 

 

11

Кирил Иванов Боцев

А

0

 

 

12

Красимир Василев Пашев

А

7

 

 

13

Силвия Николова Петрова

А

9

 

 

14

Мария Владимирова Комитска

А

8

 

 

15

Марияна Димитрова Даскалова

А

11

 

 

16

Иван Валентинов Миленков

А

6

 

 

17

Олег Мирчов Иванов

А

2

 

 

18

Живко Иванов Неделчев

А

17

 

 

19

Мартин Бойчов Димитров

А

0

 

 

20

Гергина Благоева Гергинова

А

3

20

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1

Росен Раденков Димитров

А

107

2

Валентина Данчева Николова

А

71

3

Веселка Василева Хаджийска

А

58

 

 

4

Адриана Крумова Крумова

А

57

 

 

5

Димитър Иванов Соколов

А

46

 

 

6

Елеонора Чавдарова Чавдарова

А

36

 

 

7

Красимир Ивов Мазнев

Б

3

 

 

8

Емилия Николова Николчова

Б

7

 

 

9

Антонио Иванов Златковски

Б

18

 

 

10

Теодосий Богданов Стоянов

Б

10

 

 

11

Михаела Емилова Стойчева

Б

3

21

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

Милен Атанасов Георгиев

А

342

 

 

2

Румен Любенов Златковски

А

110

 

 

3

Любчо Драганов Върбички

А

57

 

 

4

Богомил Славчев Славов

Б

20

 

 

5

Марио Иванов Янев

Б

43

 

 

6

Оля Красимирова Тошева

Б

5

 

 

7

Марияна Димитрова Александрова

Б

21

 

 

8

Кирил Любомиров Кръстев

Б

3

 

 

9

Василен Йорданов Крумов

Б

26

 

 

10

Васил Стойов Стоянов

Б

3

 

 

11

Митко Валентинов Терзийски

Б

12

 

 

12

Денислава Драгомирова Крумова

Б

6

 

 

13

Красимир Стоянов Василев

Б

1

 

 

14

Станимир Атанасов Гергов

Б

5

26

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1

Огнян Огнянов Атанасов

А

877

 

 

2

Димитър Евстатиев Велинов

А

270

 

 

3

Андрей Иванов Димитров

Б

158

 

 

4

Константин Димов Дингозов

Б

121

 

 

5

Станислав Кирилов Андонов

Б

69

 

 

6

Камелия Милчова Гребенарова

Б

105

 

 

7

Иван Василев Иванов

Б

171

   

8

Милена Емилова Ангелова

Б

62

 

 

9

Валентин Георгиев Рашев

Б

202

   

10

Александър Владимиров Ангелов

Б

47

 

 

 

11

Стоян Кирилов Стоилов

Б

89

 

 

 

12

Светослав Димитров Грозданов

Б

114

 

 

 

13

Елена Александрова Манчева

Б

60

 

 

 

14

Румен Тончев Миланов

Б

74

 

 

 

15

Николай Петров Котев

Б

75

 

 

 

16

Александър Ангелов Попов

Б

20

 

 

 

17

Михаил Любенов Марковски

Б

32

 

 

 

18

Деница Цветанова Георгиева

Б

50

 

 

 

19

Божидар Добринов Кадийски

Б

37

 

 

 

20

Светослав Юриев Джонев

Б

28

 

 

 

21

Велизар Александров Райчов

Б

44

 

 

 

22

Ивета Красимирова Николова

Б

47

 

 

 

23

Ирина Евгениева Петрова

Б

28

 

 

 

24

Искрен Йорданов Милошов

Б

19

 

 

 

25

Камелия Младенова Анева- Андонова

Б

22

 

 

 

26

Милена Петкова Стоименова

Б

52

 

 

 

27

Надка Иванова Вучкова

Б

8

 

 

 

28

Ваня Петрова Ризова- Салтирова

Б

4

 

 

 

29

Вероника Кирилова Борова- Спиридонова

Б

15

 

 

 

30

Олег Кирилов Кръстев

Б

21

 

 

 

31

Костадин Павлов Павлев

Б

10

 

 

 

32

Илхан Юкселов Зекиев

Б

3

 

 

 

33

Йордан Борисов Янев

Б

10

 

 

 

34

Олга Анатолиевна Васева

Б

8

 

28

ЛЕВИЦАТА!

1

Юрий Методиев Хранов

А

122

 

 

 

2

Джоана Василева Янчева

А

122

 

 

 

3

Валери Райчов Янев

А

106

 

 

 

4

Милена Райчова Георгиева

А

82

 

 

 

5

Анита Каменова Пешева-Пенева

А

76

 

 

 

 

6

Красимир Райчев Ананиев

А

69

 

 

 

7

Боян Бориславов Илиев

А

57

 

 

 

8

Мартин Божидаров Петров

Б

12

 

 

 

9

Мария Цветанова Младенова

Б

9

 

 

 

10

Васил Александров Двоячки

Б

11

 

 

 

11

Явор Янчов Спиридонов

Б

9

 

 

 

12

Ани Маринова Узунова

Б

10

 

 

 

13

Габриела Славиева Борисова

Б

11

 

 

 

14

Десислава Бориславова Димитрова-Несторова

Б

7

 

 

 

15

Константин Рангелов Димитров

Б

0

 

 

 

16

Денислава Димитрова Иванова

Б

7

 

 

 

17

Анжелина Асенова Георгиева

Б

2

 

 

 

18

Владислав Валериев Славков

Б

1

 

 

 

19

Иво Станимиров Барбутски

Б

1

 

 

 

20

Велизара Ивайлова Стефанова

Б

12

 

 

 

21

Огнян Любенов Пешев

Б

3

 

 

 

22

Силия Василева Георгиева

Б

3

 

 

 

23

Весела Георгиева Караджова

Б

1

 

 

 

24

Мирослав Любенов Методиев

Б

7

 

 

 

25

Анетка Радкова Тодорова

Б

4

 

 

 

26

Снежана Методиева Славова

Б

6

 

 

 

27

Крум Руменов Крумов

Б

9

 

 

 

 

28

Венцеслав Василев Миланов

Б

2

 

 

 

29

Катерина Георгиева Янчева

Б

0

 

30

НИЕ ИДВАМЕ

1

Любомир Иванов Стойков

А

34

 

 

 

2

Владислав Иванов Славчов

А

29

 

 

 

3

Радослав Кирилов Георгиев

А

13

 

 

 

4

Любка Иванова Пандурска

Б

2

 

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

1

Мира-Йоанна Миркова Атанасова

А

940

 

 

 

2

Денис Росенов Шляпарски

А

133

 

 

 

3

Цветомира Стефанова Маринова

Б

63

 

 

 

4

Владислав Кирилов Лехчански

Б

71

 

 

 

5

Росица Стойнева Борисова

Б

75

 

 

 

 

6

Драгомир Димитров Максимов

Б

38

 

 

 

7

Мартин Василев Маринков

Б

56

 

 

 

8

Красимир Стоянов Велинов

Б

27

 

 

 

9

Кирил Боянов Велинов

Б

15

 

 

 

10

Мария Димитрова Пармакова

Б

21

 

 

 

11

Бисер Иванов Миладинов

Б

24

 

 

 

12

Йордан Сергиев Маноилов

Б

26

 

 

 

13

Татяна Костадинова Спасова

Б

12

 

 

 

14

Константин Стоянов Костов

Б

17

 

57

Движение за права и свободи - ДПС

1

Габриела Руменова Стоянова

А

132

 

 

 

2

Николай Георгиев Златарски

А

83 (39)

 

 

 

3

Христо Иванов Христов

А

76

 

 

 

4

Калояна Русева Георгиева

А

68

 

 

 

5

Елена Миткова Иванова

А

52

 

 

 

6

Иван Валентинов Дудушки

А

49

 

 

 

7

Катрин Йорданова Лазова

Б

39

 

 

 

8

Теменужка Петрова Стефанова

Б

0

 

 

 

9

Боряна Николова Мирчева

Б

38

 

 

 

10

Татяна Грозданова Андонова

Б

17

 

 

 

11

Юри Андонов Пашев

Б

13

 

 

 

12

Светлана Иванова Точева

Б

5

 

 

 

13

Елена Борисова Манова

Б

14

 

 

 

14

Мартин Руменов Стоянов

Б

6

 

 

 

15

Паоло Миленов Петков

Б

38

 

61

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

1

Здравко Стойнев Милев

А

35

 

 

 

2

Кирил Василев Тодоров

А

10

 

 

 

3

Йордан Николов Костадинов

А

8

 

 

 

4

Иван Порфиров Мишков

А

7

 

 

 

 

5

Тошо Иванов Мухтанов

А

7

 

 

 

 

6

Иго Боянов Игов

А

6

 

 

 

7

Камен Димитров Алексиев

Б

1

 

 

 

8

Антонио Ангелов Николов

Б

2

 

 

 

9

Николина Стойова Иванова-Тикварска

Б

2

 

 

 

10

Росен Иванов Стоилов

Б

4

 

 

 

11

Николай Валериев Николов

Б

2

 

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

Кристиян Георгиев Иванчов

А

577

 

 

 

2

Любомир Венцеславов Терзийски

Б

112

 

 

 

3

Андрей Методиев Миленков

Б

100

 

 

 

4

Димитър Йорданов Моралийски

Б

64

 

 

 

5

Илиян Митков Фусков

Б

67

 

 

 

6

Николай Борисов Стамов

Б

28

 

 

 

7

Николай Аделинов Брънзалов

Б

97

 

 

 

8

Росен Димитров Борисов

Б

99

 

 

 

9

Мария Валериева Зарева- Йорданова

Б

17

 

 

 

10

Николай Георгиев Стоянов

Б

12

 

 

 

11

Магдалена Димитрова Илиева- Русимова

Б

28

 

 

 

12

Красимира Христова Мачикова

Б

36

 

 

 

13

Соня Росенова Владимирова

Б

53

 

 

 

14

Георги Илиев Георгиев

Б

16

 

 

 

15

Людмила Григорова Григорова

Б

46

 

 

 

 

16

Антон Сталинов Георгиев

Б

56

 

 

 

17

Анита Георгиева Спасова

Б

105

 

 

 

18

Любомир Евгениев Иванов

Б

50

 

 

 

19

Галя Методиева Георгиева

Б

22

 

 

 

20

Николай Василев Николов

Б

37

 

 

 

21

Владислав Здравков Йорданов

Б

22

 

 

 

 

22

Василена Георгиева Георгиева

Б

29

 

 

 

 

23

Георги Григоров Атанасов

Б

19

 

 

 

24

Димитър Вихъров Табачки

Б

1

 

 

 

25

Ангел Весков Добрев

Б

10

 

 

 

26

Илиан Станиславов Илиев

Б

36

 

 

 

27

Александър Петров Георгиев

Б

27

 

 

 

28

Кирил Михайлов Бачев

Б

3

 

 

 

29

Алекс Асенова Точева

Б

13

 

 

 

30

Василен Крумов Димитров

Б

3

 

 

 

31

Антон Георгиев Гюргин

Б

10

 

 

 

32

Живко Кирилов Живков

Б

10

 

 

 

33

Христомир Любомиров Ников

Б

16

 

 

 

34

Тони Якимов Лучански

Б

3

 

 

 

 

35

Теменужка Мирчова Банкова

Б

1

 

 

 

36

Виктория Стоянова Анчева

Б

26

 

 

 

37

Емил Тонев Димитров

Б

96

 

68

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

1

Владислав Димитров Харалампиев

А

156

 

 

 

2

Младен Стоянов Ризов

А

119(72)

 

 

 

3

Кирил Райчов Христов

А

75

 

 

 

4

Кирил Драганов Михайлов

А

49

 

 

 

5

Йордан Захариев Чипев

Б

18

 

 

 

6

Кирил Спиров Сираков

Б

2

 

 

 

 

7

Даниел Владимиров Испорски

Б

14

 

 

 

8

Виолета Генчова Райкова

Б

5

 

 

 

9

Венцислав Евгениев Крумов

Б

5

 

 

 

10

Томислав Христофор Скандалиев

Б

8

 

 

 

11

Емилия Тончева Костадинова

Б

29

 

 

 

12

Алексей Викторов Ершов

Б

18

 

 

 

13

Емилия Иванова Димитрова

Б

10

 

 

 

14

Мирослав Стоянов Георгиев

Б

13

 

 

 

15

Красимир Пенев Митов

Б

6

 

 

 

16

Станислав Павлов Стоянов

Б

1

 

69

Местна коалиция ГЕРБ /ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ЗНС, ДБГ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, Движение Демократично Действие - ДЗ, БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, БДС РАДИКАЛИ, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, НДСВ, СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ/

1

Петър Георгиев Паунов

А

1144

 

 

 

2

Михаела Ясенова Крумова

Б

238

 

 

 

3

Иван Манолов Андонов

Б

351

 

 

 

4

Маргаритка Йонева Цекина

Б

124

 

 

 

 

5

Георги Петков Петров

Б

311

 

 

 

6

Васил Калоянов Василев

Б

74

 

 

 

7

Евгени Симеонов Серафимов

Б

139

 

 

 

8

Валери Миланов Йовев

Б

229

 

 

 

9

Евгени Станойков Йорданов

Б

140

 

 

 

10

Йордан Иванов Ангелков

Б

208

 

 

 

11

Асен Иванов Динчев

Б

122

 

 

 

12

Силвия Иванова Янакиева

Б

132

 

 

 

13

Красимир Любомиров Петров

Б

44

 

 

 

14

Росен Асенов Димитров

Б

148

 

 

 

15

Румен Кирилов Гогов

Б

123

 

 

 

16

Иван Денчев Коларов

Б

105

 

 

 

17

Мая Боянова Станойкова- Илиева

Б

73

 

 

 

18

Владислав Руменов Паунов

Б

196

 

 

 

 

19

Даниел Венциславов Младенов

Б

37

 

 

 

20

Реонита Иванова Йорданова

Б

108

 

 

 

21

Йордан Георгиев Петров

Б

92

 

 

 

22

Спиридон Драганов Лещански

Б

98

 

 

 

23

Чавдар Тончев Ненов

Б

114

 

 

 

24

Георги Йорданов Джоглев

Б

101

 

 

 

25

Маргарита Исталиянова Вангелова

Б

76

 

 

 

26

Ясен Георгиев Ангелов

Б

48

 

 

 

 

27

Адела Руменова Димитрова

Б

72

 

 

 

28

Александър Георгиев Митков

Б

58

 

 

 

29

Галина Крумова Миленкова

Б

21

 

 

 

30

Людмила Георгиева Пухова

Б

15

 

 

 

31

Станислав Любенов Малинов

Б

18

 

 

 

32

Петя Иванова Христова

Б

110

 

 

 

33

Георги Емилов Бакалски

Б

49

 

 

 

34

Бойко Костадинов Соколовски

Б

17

 

 

 

35

Милен Благовестов Порожанов

Б

41

 

 

 

36

Миглена Димитрова Николова

Б

61

 

70

Местна коалиция ГЛАС НАРОДЕН (КОД /Консервативно Обединение на Десницата/, ГЛАС НАРОДЕН)

 

1

Кирил Йорданов Станчев

А

436

 

 

 

2

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

А

149

 

 

 

3

Георги Николаев Ганев

А

101

 

 

 

4

Камелия Пламенова Борисова

А

96

 

 

 

5

Кирил Василев Кирилов

Б

28

 

 

 

6

Александър Емилов Ханджийски

Б

3

 

 

 

7

Антон Ивов Антонов

Б

30

 

 

 

8

Валентин Стоянов Темелков

Б

25

               

 (Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата