Създаваме разсадник, собственост на Община Кюстендил

платена публикация

В рамките на разсадника ще се отглежда екологично чиста продукция за нуждите на детските градини и училищата. Целта ни е да гарантираме осигуряване на биопродукти за столовите в образователните институции, без това да повишава разходите.

В рамките на създадената база ще се обособи опитно поле, екокът и класна стая на открито, и място за игра и отдих. Там децата ще се учат как се засаждат зеленчуците, как се отглеждат, сами ще събират реколтата и от собствен опит ще разберат как плодовете и зеленчуците стигат от градината до трапезата.

Също така ще се произвежда посадъчен материал от декоративни дървесни видове, многогодишни и едногодишни цветя. Произведената продукция ще се използва за обновяване и обогатяване на зелената система на територията на община Кюстендил. Така ще разполагаме с неограничено количество фиданки, храсти и цветя на реална себестойност.

Освен природно отгледани чисти биологични храни, разсадникът и опитното поле ще осигурят и допълнителни работни места за кюстендилци.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!