Днес в Областна администрация Кюстендил пристигнаха 132 000 броя бюлетини за Парламентарните избори.

В петък те ще бъдат разпределени за общините в областта, а в събота ще бъдат доставени над 290 машините за гласуване.

„Тези бюлетини са абсолютно достатъчно за Кюстендилска област. При последното преброяване жителите на областта са 116 915. От тези бюлетини около 1 % са резервни. Има достатъчно бюлетини да протече нормално изборния ден“, каза областният управител Виктор Янев.

Към момента само по настоящ адрес са регистрирани около 20 000 души на територията на Област Кюстендил. Част от тях са граждани на Северна Македония.

До предаването на бюлетините на общинските администрации в областта бюлетините ще се съхраняват в определени от Областния управител помещения, запечатани с ленти, които са подписани от всички членове на РИК.
Дейностите по охрана при съхранението се извършват от МВР.