Днес до края на работния ден в 17:00 часа изтича срока за записване на хората, които са със специални потребности и искат да дават своя вот на 4 април 2021 г. в подвижната секция. До момента са постъпили 30 заявления.
 
Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация е до 31 март 2021 г., 17.30 ч., при кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по постоянния адрес на избирателя, поставен под задължителна карантина или изолация, или по настоящия му адрес, ако вече е регистриран за гласуване по настоящ адрес.
 
"В края на тази седмица, знаете, че всеки един от нас ще упражни едно от най-важните си права - правото на глас. Наш изключителен анганжимент е да гарантираме пълната безопасност в деня на гласуване", заяви кметът на Община Кюстендил.
 
Заявлението се подава:
  • • саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • • заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • • електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Заявлението може да бъде изтеглено от следния линк: https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_jdownloads…
За допълнителна информация и въпроси – тел: 078/55-11-66, вътрешен 250;