Централната избирателна комисия излезе с решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., след като на проведените консултации при областния управител не бе постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на РИК Кюстендил.

За председател е определен Венцеслав Механджийски от ПП ГЕРБ, за зам. председатели са определени Десислава Златкова и Силвия Петрова. Секретар на Районна избирателна комисия Кюстендил е Симеонка Манова.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венцеслав Благоев Механджийски

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Миладинова Златкова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Силвия Йорданова Петрова

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Симеонка Еленова Велкова-Манова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Диана Георгиева Джоглева-Стамболийска

ЕГН

 

Ивайло Радойчев Анастасов

ЕГН

 

Таня Каменова Атанасова-Здравкова

ЕГН

 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

ЕГН

 

Мария Георгиева Чомакова

ЕГН

 

Цветанка Емилова Харалампиева

ЕГН

 

Мария Димитрова Чочова

ЕГН

 

Надежда Иванова Станимирова

ЕГН

 

Александра Колева

ЕГН

 

Поля Василева Велинова

ЕГН

 

Румяна Иванова Сергиева-Димитрова

ЕГН

 

Районната избирателна комисия Кюстендил встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.